17. marts 2017

Tekster

Når man skal forfatte en tekst, er det fornuftigt at planlægge via en tjekliste. Sådan sikrer man sig, at man belyser emnet tilstrækkeligt. Der er forskellige tilgange til det og man kan bruge flere metoder samtidigt. Her er et par forslag til at komme i gang med at skrive.

MÅLGRUPPE
Sæt dig ind i hvem modtageren er. Nogle analyser af målgruppen er ret så gennemgående og andre giver et holistisk overblik. Oftest er det tilstrækkeligt at se modtageren i sammenligning med afsenderen og dennes budskab. Husk at overveje hvilke medier der er tilgængelige og hvilke forhindringer der kan overdøve budskabet – samt hvilke muligheder modtageren skal have for at give feedback.

DE 6 HV’ER
Hvad – Hvem – Hvor – Hvornår – Hvorfor – Hvordan. De spørgsmål skal oftest besvares for at belyse et emne fyldestgørende. Når man ved der er seks, så er det nemt at huske når historien opstår. Brug eventuelt et mindmap til at skille og sammenkæde oplysningerne.

FORTÆLLESTIL
Man skelner ofte mellem journalistisk og fortællerisk tilgang til tekstskrivning. Hvor journalisten leverer nyheden i overskriften og uddyber senere, fortæller forfatteren i snørklede, udforskende beskrivelser og afslører først plottet på sidste side. Nu bliver vi alt for ofte også præsenteret for en hybrid: click-bait. Den er blevet voldsomt populært i tabloidpressen og på sociale medier. Her ægger man folks nysgerrighed med overskrifter, der gådefuldt antyder noget særligt sensationelt. Teksten herefter lever ofte ikke helt op til forventningerne omend den blot beskriver det, som stod imellem linierne på overskriften.
Brug den tilgang, der bedst får dit budskab frem.

GRAMMATIK
Korrekturlæsning. Gør det. Især dem, som ikke selv kan sætte korrekt tegnsætning, kløjs i sætninger med stavefejl, forkerte kommaer eller manglende punktummer.

Cocos Bananimport skriver naturligvis også gerne dine tekster for dig. Og prisen? Den kan desværre kun gives på masseproducerede varer. Og du vil helt sikkert gerne have noget unikt. Skriv lidt om din opgave og få et tilbud retur – til kontaktformularen!